23/06/2011

Tâm sự từ Nhất

Việc sử dụng công nghệ là xu thế tất yếu của hiện tại.

Với DPO sẽ đẩy mạnh các công cụ công nghệ hiện tại, bao gồm sắp có.

+ Dùng blogger để tâm sự, chia sẻ với các thành viên, các dự định, tuyên bố
+ Đẩy mạnh face , phụ trách tạo kết nối
+ Twitter
+ Linkhay
+ Zing, yahoo
+ Youtube
+Flick

Nói chung là các mạng xã hội.

Ngoài ra còn nghiên cứu thêm nhiều 4rum, diễn đàn, trao đổi khác của giới trẻ. Điều này là cần thiết để nắm được xu hướng, đưa ra các kế hoạch Mar.

Thời gian tới điều mình cần làm là nghiên cứu sâu vào Marketing và xây dựng một đội ngũ Marketing hùng mạnh. Việc cần có đội làm việc rất quan trọng.

Cần những bạn đam mê , yêu thích Mar, ham học hỏi, làm việc với mục đích học hỏi và phát triển bản thân. Và đặc biệt là phải nhiệt tình, chăm chỉ làm việc đã nhé. Còn trình độ thì từ từ nâng lên được :)