02/12/2011

GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA PHÒNG NHÂN SỰTrước hết, mình xin mở màn bằng việc giới thiệu qua nghiệp vụ chính của Phòng Nhân sự, để sau này có thể khuyến khích các bạn tham gia^^ Công việc tương đối khô khan, vì chí có gắn liên với bảng tính (vì thế mà mình là An-3 Bảng), worksheet, các bản tổng kết, các mail nhiều chữ ơi là nhiều… Nhưng cũng rất thú vị, gặp nhiều tình huống, hiểu nhiều TV hơn :D
Phòng nhân sự có các nghiệp vụ chính như sau:
1.     Tổ chức công việc về quy định, nội quy:
a.     Họp toàn DPO:
-         Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự
b.     Trực VP: (phần rắc rối nhất, gần đây do TV có hợp tác nên đỡ hoa mắt, xì khói…)
-         Sắp xếp lịch trực hàng tuần
-         Tạo đk cho các TV đăng kí trực hàng tuấn
c.      Các bảng cập nhật tình hình
-         Cập nhật đơn hàng
-         ĐP đơn hàng cho các TV
2.     Tuyển dụng:
-         Chuẩn bị tuyển dụng
+ Chuẩn bị bộ Kit
+ Chuẩn bị nhân lực và phân công công việc
+ Lên kế hoạch và timeline chi tiết
-         Tiến hành tuyển dụng
+ Lên KH truyền thông cho các Sales
+ Lọc CV lần I
+ Trao đổi trực tiếp với các ứng viên
-         Tống hợp sau mỗi đợt tuyển dụng
-         Chuẩn bị kế hoạch đào tạo TV mới
-         Kế hoạch test các TV
3.      Quản lí Profile các TV:

  
Đây chỉ là màn dạo đầu khô khan (theo tính chất công việc) cho 1 loạt profile thú vị của các TV sau này…….  Các tình yêu DPO đoán xem ai sẽ là người được mang “lên thớt” đầu tiên trong các profile ưu tú <3